Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grain na Pennyweight: 1 Grain [gr] = 0,041 666 666 666 667 Pennyweight [dwt]


Przelicz Grain na Pennyweight