Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na godzinę na Ton (short/US) per hour: 1 Gramów na godzinę [g/h] = 0,000 001 102 311 310 924 4 Ton (short/US) per hour [tn/h]


Przelicz Gramów na godzinę na Ton (short/US) per hour