Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Gramów na minutę na Slug per hour: 1 Gramów na minutę [g/min] = 0,004 111 306 778 859 7 Slug per hour [slug/h]


Przelicz Gramów na minutę na Slug per hour