Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Grej na Mikrogrej: 1 Grej [Gy] = 1 000 000 Mikrogrej [µGy]


Przelicz Grej na Mikrogrej