Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 Nanogrej [nGy]
1 Mikrogrej [µGy]
0,001 Miligrej [mGy]
0,000 1 Centygrej [cGy]
1,0×10-6 Grej [Gy]
1,0×10-6 J/kg
1,0×10-9 Kilogrej [kGy]
0,000 1 Rad [rd]
1,0×10-7 Kilorad [krd]
1,0×10-10 Megarad [Mrd]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Mikrogrej


Mikrogrej / µGy