Hektopaskal -> Kilopound per square inch

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Hektopaskal na Kilopound per square inch: 1 Hektopaskal [hPa] = 0,000 014 503 774 389 728 Kilopound per square inch [ksi]Przelicz Hektopaskal na Kilopound per square inch:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Hektopaskal [hPa]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilopound per square inch [ksi]'.