Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of mercury na Foot of water column: 1 Inch of mercury [inHg] = 1,132 958 065 962 3 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Inch of mercury na Foot of water column