Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of water column na Foot of water column: 1 Inch of water column [inH2O] = 0,083 333 444 854 097 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Inch of water column na Foot of water column