Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch of water column na Kilopound per square inch: 1 Inch of water column [inH2O] = 0,000 036 126 291 325 423 Kilopound per square inch [ksi]


Przelicz Inch of water column na Kilopound per square inch