Inch per hour -> Kilometr na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch per hour na Kilometr na sekundę: 1 Inch per hour [iph] = 0,000 000 007 055 555 555 555 6 Kilometr na sekundę [km/s]Przelicz Inch per hour na Kilometr na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch per hour [iph]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilometr na sekundę [km/s]'.

Inch per hour -> Kilometr na sekundę