Inch-ounces-force -> Dyne-centimeter

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-ounces-force na Dyne-centimeter: 1 Inch-ounces-force [inoz] = 70 600 Dyne-centimeter [dyncm]Przelicz Inch-ounces-force na Dyne-centimeter:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch-ounces-force [inoz]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Dyne-centimeter [dyncm]'.

Inch-ounces-force -> Dyne-centimeter