Inch-pounds-force -> Foot-ounces-force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pounds-force na Foot-ounces-force: 1 Inch-pounds-force [inlb] = 1,333 626 404 953 Foot-ounces-force [ftoz]Przelicz Inch-pounds-force na Foot-ounces-force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch-pounds-force [inlb]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-ounces-force [ftoz]'.