Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pounds-force na Foot-ounces-force: 1 Inch-pounds-force [inlb] = 1,333 626 404 953 Foot-ounces-force [ftoz]


Przelicz Inch-pounds-force na Foot-ounces-force