Inch-pounds-force -> Foot-poundal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Inch-pounds-force na Foot-poundal: 1 Inch-pounds-force [inlb] = 2,681 170 713 035 9 Foot-poundal [ftpdl]Przelicz Inch-pounds-force na Foot-poundal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Inch-pounds-force [inlb]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Foot-poundal [ftpdl]'.