Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/rad na Inch-pounds-force: 1 J/rad = 8,850 745 791 327 2 Inch-pounds-force [inlb]


Przelicz J/rad na Inch-pounds-force