Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Jahresgrenzwert (ICRP) na Mikrosiwert na sekundę: 1 Jahresgrenzwert (ICRP) = 0,000 633 761 756 280 58 Mikrosiwert na sekundę [µSv/s]


Przelicz Jahresgrenzwert (ICRP) na Mikrosiwert na sekundę