Przelicz Jahresgrenzwert (ICRP)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Jahresgrenzwert (ICRP)Przelicz Jahresgrenzwert (ICRP):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Jahresgrenzwert (ICRP)'. Wartość zostanie następnie przeliczona na wszystkie jednostki miary dostępne w kalkulatorze.