Jahresgrenzwert (ICRP) -> Milisiwert na godzinę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Jahresgrenzwert (ICRP) na Milisiwert na godzinę: 1 Jahresgrenzwert (ICRP) = 0,002 281 542 322 610 1 Milisiwert na godzinę [mSv/h]Przelicz Jahresgrenzwert (ICRP) na Milisiwert na godzinę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Jahresgrenzwert (ICRP)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Milisiwert na godzinę [mSv/h]'.

Jahresgrenzwert (ICRP) -> Milisiwert na godzinę