Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Jahresgrenzwert (ICRP) na Rem na rocznie: 1 Jahresgrenzwert (ICRP) = 2 Rem na rocznie [rem/y]


Przelicz Jahresgrenzwert (ICRP) na Rem na rocznie