Jahresgrenzwert (ICRP) -> Siwert na sekundę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Jahresgrenzwert (ICRP) na Siwert na sekundę: 1 Jahresgrenzwert (ICRP) = 0,000 000 000 633 761 756 280 58 Siwert na sekundę [Sv/s]Przelicz Jahresgrenzwert (ICRP) na Siwert na sekundę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawki promieniowania'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Jahresgrenzwert (ICRP)'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Siwert na sekundę [Sv/s]'.