J/kg -> Kilogrej

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/kg na Kilogrej: 1 J/kg = 0,001 Kilogrej [kGy]Przelicz J/kg na Kilogrej:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka pochłonięta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'J/kg'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilogrej [kGy]'.

J/kg -> Kilogrej