Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np J/kg na Kilogrej: 1 J/kg = 0,001 Kilogrej [kGy]


Przelicz J/kg na Kilogrej