Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloelektronowolt na Teradżul: 1 Kiloelektronowolt [keV] = 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 160 217 733 Teradżul [TJ]Przelicz Kiloelektronowolt na Teradżul:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kiloelektronowolt [keV]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Teradżul [TJ]'.

Przelicz Kiloelektronowolt na Teradżul