Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram na centymetr kwadratowy na Foot of water column: 1 Kilogram na centymetr kwadratowy [kgf/cm²] = 32,809 353 023 439 Foot of water column [ftH2O]


Przelicz Kilogram na centymetr kwadratowy na Foot of water column