Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram na decymetr kwadratowy na Inch of mercury: 1 Kilogram na decymetr kwadratowy [kgf/dm²] = 0,289 590 179 982 28 Inch of mercury [inHg]


Przelicz Kilogram na decymetr kwadratowy na Inch of mercury