Kilogram na litr -> Pound per gallon (imperial)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram na litr na Pound per gallon (imperial): 1 Kilogram na litr [kg/l] = 10,022 412 855 272 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]Przelicz Kilogram na litr na Pound per gallon (imperial):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Gęstość'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram na litr [kg/l]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Pound per gallon (imperial) [lb/gal]'.