Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,0×1015 Pikogramów na litr [pg/l]
1,0×1014 Pikogramów na decylitr [pg/dl]
1 000 000 000 000 Pikogramów na mililitr [pg/ml]
1 000 000 000 000 Nanogramów na litr [ng/l]
100 000 000 000 Nanogramów na decylitr [ng/dl]
1 000 000 000 Nanogramów na mililitr [ng/ml]
1 000 000 000 000 Mikrogramów na metr sześcienny [µg/m³]
1 000 000 000 Mikrogramów na litr [µg/l]
100 000 000 Mikrogramów na decylitr [µg/dl]
1 000 000 Mikrogramów na mililitr [µg/ml]
1 000 000 000 Miligramów na metr sześcienny [mg/m³]
1 000 000 Miligramów na litr [mg/l]
100 000 Miligramów na decylitr [mg/dl]
1 000 Miligramów na mililitr [mg/ml]
1 000 000 Gramów na metr sześcienny [g/m³]
1 000 Gramów na dezymetr sześcienny [g/dm³]
1 Gramów na centymetr sześcienny [g/cm³]
1 000 Gramów na litr [g/l]
100 Gramów na decylitr [g/dl]
1 Gramów na mililitr [g/ml]
1 000 Kilogramów na metr sześcienny [kg/m³]
1 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³]
0,001 Kilogramów na centymetr sześcienny [kg/cm³]
1 Kilogram na litr [kg/l]
1,940 320 332 Slug per cubic foot [slug/ft³]
0,578 036 672 1 Ounce per cubic inch [oz/in³]
998,847 369 091 1 Ounce per cubic foot [oz/ft³]
160,358 605 690 8 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]
133,526 471 237 8 Ounce per gallon (US fluid)
0,036 127 292 Pound per cubic inch [lb/in³]
62,427 960 591 6 Pound per cubic foot [lb/ft³]
10,022 412 855 3 Pound per gallon (imperial) [lb/gal]
8,345 404 453 2 Pound per gallon (US fluid)

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.