Kilogram oleju ekwiwalentnego -> Tona Bioetanol

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram oleju ekwiwalentnego na Tona Bioetanol: 1 Kilogram oleju ekwiwalentnego [kgoe] = 0,001 562 5 Tona BioetanolPrzelicz Kilogram oleju ekwiwalentnego na Tona Bioetanol:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Oleju ekwiwalentnego'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram oleju ekwiwalentnego [kgoe]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Tona Bioetanol'.