Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force-centimeter na Inch-pounds-force: 1 Kilogram-force-centimeter [kgfcm] = 0,867 961 662 145 19 Inch-pounds-force [inlb]


Przelicz Kilogram-force-centimeter na Inch-pounds-force