Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force-meter na Foot-pounds-force: 1 Kilogram-force-meter [kgfm] = 7,233 013 851 209 9 Foot-pounds-force [ftlb]


Przelicz Kilogram-force-meter na Foot-pounds-force