Kilogram-force-meter -> Inch-ounces-force

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogram-force-meter na Inch-ounces-force: 1 Kilogram-force-meter [kgfm] = 1 389,043 909 348 4 Inch-ounces-force [inoz]Przelicz Kilogram-force-meter na Inch-ounces-force:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Moment siły'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogram-force-meter [kgfm]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch-ounces-force [inoz]'.

Kilogram-force-meter -> Inch-ounces-force