Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na dezymetr sześcienny na Ounce per gallon (imperial): 1 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³] = 160,358 605 690 78 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]


Przelicz Kilogramów na dezymetr sześcienny na Ounce per gallon (imperial)