Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogramów na dezymetr sześcienny na Pound per gallon (US fluid): 1 Kilogramów na dezymetr sześcienny [kg/dm³] = 8,345 404 453 196 1 Pound per gallon (US fluid)


Przelicz Kilogramów na dezymetr sześcienny na Pound per gallon (US fluid)