Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogrej na Kilorad: 1 Kilogrej [kGy] = 100 Kilorad [krd]Przelicz Kilogrej na Kilorad:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Dawka pochłonięta'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilogrej [kGy]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilorad [krd]'.

Przelicz Kilogrej na Kilorad