Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilogrej na Rad: 1 Kilogrej [kGy] = 100 000 Rad [rd]


Przelicz Kilogrej na Rad