Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilokaloriach na Kilodżul: 1 Kilokaloriach [kcal] = 4,186 8 Kilodżul [kJ]


Przelicz Kilokaloriach na Kilodżul