Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilokaloriach na Mikrodżul: 1 Kilokaloriach [kcal] = 4 186 800 000 Mikrodżul [µJ]


Przelicz Kilokaloriach na Mikrodżul