Kilometr na sekundę -> Feet per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na sekundę na Feet per hour: 1 Kilometr na sekundę [km/s] = 11 811 023,622 047 Feet per hour [fph]Przelicz Kilometr na sekundę na Feet per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilometr na sekundę [km/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Feet per hour [fph]'.