Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na sekundę na Feet per minute: 1 Kilometr na sekundę [km/s] = 196 850,393 700 79 Feet per minute [fpm]


Przelicz Kilometr na sekundę na Feet per minute