Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na sekundę na Feet per second: 1 Kilometr na sekundę [km/s] = 3 280,839 895 013 1 Feet per second [fps]


Przelicz Kilometr na sekundę na Feet per second