Kilometr na sekundę -> Prędkość światła

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilometr na sekundę na Prędkość światła: 1 Kilometr na sekundę [km/s] = 0,000 003 335 640 951 981 5 Prędkość światła [c]Przelicz Kilometr na sekundę na Prędkość światła:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilometr na sekundę [km/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Prędkość światła [c]'.

Kilometr na sekundę -> Prędkość światła