Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopond-meter na Dyne-meter: 1 Kilopond-meter [kpm] = 980 665 Dyne-meter [dynm]


Przelicz Kilopond-meter na Dyne-meter