Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopound per square inch na Decymetr słupa wody: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 7 030,889 074 255 7 Decymetr słupa wody [dmH2O]


Przelicz Kilopound per square inch na Decymetr słupa wody