Kilopound per square inch -> Hektopaskal

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopound per square inch na Hektopaskal: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 68 947,57 Hektopaskal [hPa]Przelicz Kilopound per square inch na Hektopaskal:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilopound per square inch [ksi]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Hektopaskal [hPa]'.

Kilopound per square inch -> Hektopaskal