Kilopound per square inch -> Inch of water column

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopound per square inch na Inch of water column: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 27 680,671 425 474 Inch of water column [inH2O]Przelicz Kilopound per square inch na Inch of water column:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ciśnienia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilopound per square inch [ksi]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch of water column [inH2O]'.

Kilopound per square inch -> Inch of water column