Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilopound per square inch na Megapaskal: 1 Kilopound per square inch [ksi] = 6,894 757 Megapaskal [MPa]


Przelicz Kilopound per square inch na Megapaskal