Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloroentgen na Milirentgen: 1 Kiloroentgen [kR] = 1 000 000 Milirentgen [mR]


Przelicz Kiloroentgen na Milirentgen