Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kiloroentgen na mC/kg: 1 Kiloroentgen [kR] = 258 mC/kg


Przelicz Kiloroentgen na mC/kg