Knot per second -> Przyspieszenie ziemskie

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Knot per second na Przyspieszenie ziemskie: 1 Knot per second [kn/s] = 0,052 458 729 535 57 Przyspieszenie ziemskiePrzelicz Knot per second na ziemskie:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przyspieszenie'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Knot per second [kn/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Przyspieszenie ziemskie'.