Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


9 806 650 µm/s²
9 806,65 mm/s²
980,665 cm/s²
9,806 65 m/s²
980 665 Miligal [mGal]
980,665 Gal
115 826,570 243 05 Foot per hour per second [fph/s]
1 930,442 913 385 8 Foot per minute per second [fpm/s]
32,174 048 556 4 Foot per second squared [fps²]
23 165,316 784 671 Inch per minute per second [ipm/s]
386,088 582 677 2 Inch per second squared [ips²]
21,936 851 288 5 Mile per hour per second [mph/s]
0,365 614 188 1 Mile per minute per second [mpm/s]
0,006 093 569 8 Mile per second squared [mps²]
19,062 604 238 7 Knot per second [kn/s]
1 Przyspieszenie ziemskie

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary za pomocą którego można przeliczyć np. Przyspieszenie ziemskie


Przyspieszenie ziemskie