Ładunek elektryczny elementarny -> Faraday

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Ładunek elektryczny elementarny na Faraday: 1 Ładunek elektryczny elementarny [e] = 0,000 000 000 000 000 000 000 001 660 538 889 357 9 Faraday [Fd]Przelicz elementarny na Faraday:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny elementarny [e]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Faraday [Fd]'.

Ładunek elektryczny elementarny -> Faraday