Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1,602 176 565 ×10-7 Pikokulomb [pC]
1,602 176 565 ×10-10 Nanokulomb [nC]
1,602 176 565 ×10-13 Mikrokulomb [µC]
1,602 176 565 ×10-16 Milikulomb [mC]
1,602 176 565 ×10-19 Kulomb [C]
1,602 176 565 ×10-22 Kilokulomb [kC]
1,602 176 565 ×10-25 Megakulomb [MC]
1,602 176 565 ×10-19 Amperosekunda [As]
4,450 490 458 333 3×10-20 Miliamperogodzina [mAh]
4,450 490 458 333 3×10-23 Amperogodzina [Ah]
1 Ładunek elektryczny elementarny [e]
1,602 176 565 ×10-20 Abcoulomb [abC]
4,803 204 436 568 6×10-10 Statcoulomb [statC]
4,803 204 436 568 6×10-10 Electrostatic unit of charge
4,803 204 436 568 6×10-10 Franklin [Fr]
1,660 538 889 357 9×10-24 Faraday [Fd]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.